Viewer

Table of Contents

2D-tips – annotering aktiverat

När navigeringsalternativet Annotation är aktiverat i 2D-displayen och du siktar med den virtuella pekaren inom en 2D-vy, visas följande tips.

TipsalternativBeskrivning
Trigger

Ställ in en annotering med avtryckaren. Lägg till text till annoteringen på skärmen.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08