Viewer

Table of Contents

Felsökning

Felsökning av Magic Leap

Följande meddelanden kan visas om du använder Viewer med Magic Leap.

FelmeddelandeBeskrivning/lösning
Not connected. Cannot connect to (aktuell IP-adress visas)

Magic Leap kan inte ansluta till Viewers serverdel eftersom ett problem inträffade med den initiala anslutningen (t.ex. att inställningen/konfigurationen inte är korrekt).

Pröva följande alternativ:

 • Bekräfta att Viewer-datorn och Magic Leap är på samma nätverk
 • Kontrollera brandväggsinställningarna (NodeMaster)
 • Välj en lämplig port för kommunikation (NodeMaster-inställning)
 • Enterprise IT: ange Magic Leaps MAC-adress för att filtrera listan
 • Uppdatera QR-kod för att initiera anslutning via Viewer-huvudmenyn (QR-kod)
Connection lost. Trying to reconnect…

En initial anslutning fanns men avbröts.

Pröva följande alternativ:

 • Vänta några sekunder; korta avbrott återansluts automatiskt
 • Kontrollera att Magic Leap är inställt på rätt Wi-Fi (när det är möjligt med flera nätverk)
 • Kontrollera nätverkskabeln
 • Uppdatera QR-koden för att initiera återanslutning via Viewer-huvudmenyn (QR-kod)
Viewer closed. The desktop viewer has been closed. Exiting application

Viewer på datorn har stängts. Det är inte möjligt att överföra data, så Magic Leap-programmet stängs ner.

Pröva följande:

 • Starta om programvaran (datorn och Magic Leap)
Internet privilege missing

Internetprivilegium har nekats. Viewer kan inte starta utan att detta privilegium godkänns. Användning av dessa behörigheter måste godkännas när programmet startas första gången efter installationen.

Aktivera privilegier här:

 • ML:s huvudmeny/inställningar/program/Viewer/privilegier
LAN privilege missing

Privilegium för lokalt områdesnätverk har nekats. Viewer kan inte starta utan att detta privilegium godkänns. Användning av dessa behörigheter måste godkännas när programmet startas första gången efter installationen.

Aktivera privilegier här:

 • ML:s huvudmeny/inställningar/program/Viewer/privilegier
Camera problem

Kameraprivilegium har nekats. Viewer kan inte starta utan att detta privilegium godkänns. Användning av dessa behörigheter måste godkännas när programmet startas första gången efter installationen.

Aktivera privilegier här:

 • ML:s huvudmeny/inställningar/program/Viewer/privilegier

Camera problem. Cannot access camera. Reboot your Magic Leap device.

Frontkameran måste skanna QR-koden. Om kameran redan används av ett annat program, kan inte Viewer-appen gå vidare. Starta om enheten.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08