Viewer

Table of Contents

Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

Innan systemet används rekommenderar Brainlab att alla användare ska delta i ett utbildningsprogram som hålls av en Brainlab-representant för att garantera säker och lämplig användning.

Ansvar

Varning

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande instrument.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste användas med försiktighet.

Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:

  • Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
  • Alltid har tillgång till denna handbok
Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08