Viewer

Table of Contents

Hur man mäter öppna vinklar

Funktionen Open Angle låter dig mäta vinkeln mellan två plan av intresse.Steg

1.

Välj Open Angle.

2.

Välj en punkt i bilden.

Två linjer visas på skärmen.

3.

Positionera om linjerna efter behov genom att trycka på och dra i ändpunkterna.

Vinkeln mellan linjerna beräknas och visas.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08