Viewer

Komma igång

Allmän information

Viewer har många användningsområden. Till exempel:

  • visa medicinska bilder och Brainlab-behandlingsplaner
  • jämföra bilduppsättningar från flera studier
  • tillämpa fönsterinställningar och mätningsfunktioner

Öppna Viewer

Lokal installation: öppna Viewer via Content Manager i Patient Data Manager. Då kan du komma åt patientfilerna och använda Brainlab-programmet.

Webbläsare: öppna Viewer genom Origin Server, där du kan komma åt patientfiler och använda Brainlab-programmet.

Använd programvaran Patient Selection och välj patient och önskade data att visa.

Se mer information i Användarhandbok för programvara för Patient Data Manager, Origin Server och Patient Selection.

SkärmlayoutSkärmlayouten visar data sida vid sida så att användaren kan jämföra data.

Nr

Område

Förklaring

Huvudmeny

Meny över tillgängliga funktioner.

Vald vy

Bildseriens namn och ikonerna markeras i den valda vyn.

Huvudknappar

Tryck på relevant knapp för att aktivera funktionen.

Knapp

FunktionHome: Gör att du återgår till startsidan. Alla ändringar (t.ex. val av bilduppsättning, fönsterinställningar, banor, mätningar, beskurna rutor, 3D-trösklar) blir automatiskt tillgängliga för andra tillämpningar.Data: Öppnar menyn för att visa/dölja data.Patientnamn och ID: Välj för att återgå till patientvalet och göra ändringar av vald patient eller data.View: Alternativ för bildvisning.Measure: Alternativ för bildmätning (vinklar, avstånd osv.) och kommentarer.


3D Options: Skapa 3D-visualiseringar, beskära bilder och välja intresseområde.Comparison: visa jämförelse av Brainlab-objekt när de förekommer i bilduppsättningen.


Done: Gå vidare och spara ändringar.Back: Uppmanar dig att spara ändringarna innan du återgår till den föregående skärmen.  • Välj Save för att göra uppgifterna tillgängliga för andra program.

  • Välj Discard för att kassera uppgifterna.

  • Välj Cancel för att stanna kvar på Viewer-sidan.

Art. nr 60917-71SV

Date of publication: 2018-10-18