Viewer

Table of Contents

Komma igång

Inledning

Viewer har många användningsområden. Till exempel:

  • visa medicinska bilder och Brainlab-behandlingsplaner
  • jämföra bilduppsättningar från flera studier
  • tillämpa fönsterinställningar och mätningsfunktioner

Öppna Viewer

Lokal installation: Öppna Viewer genom Content Manager, i Origin Data Management. Då kan du komma åt patientfilerna och använda Brainlab-programmet.

Webbläsare: Öppna Viewer genom Origin Data Management, där du kan komma åt patientfiler och använda Brainlab-programvara.

Se mer information i Användarhandbok för programvara, Origin Data Management.

SkärmlayoutSkärmlayouten visar data sida vid sida så att användaren kan jämföra data.

Nr

Område

Förklaring

Huvudmeny

Meny över tillgängliga funktioner.

Vald vy

Bildseriens namn och ikonerna markeras i den valda vyn.

Huvudknappar

Tryck på relevant knapp för att aktivera funktionen.

Knapp

FunktionHome: Gör att du återgår till startsidan. Alla ändringar (t.ex. val av bilduppsättning, fönsterinställningar, banor, mätningar, beskurna rutor, 3D-trösklar) blir automatiskt tillgängliga för andra tillämpningar.Data: Öppnar menyn för att visa/dölja data.Patientnamn och ID: Välj för att återgå till patientvalet och göra ändringar av vald patient eller data.Menyn View: Bildvisningsalternativ.Menyn Measure: Alternativ för bildmätning (vinklar, avstånd osv.) och kommentarer.


Menyn 3D Options: Skapa 3D-visualiseringar, beskära bilder och välja intresseområde. Du kan också ansluta till funktioner med Mixed Reality.Menyn Comparison: Visa jämförelse av Brainlab-objekt när de förekommer i bilduppsättningen.


Done: Gå vidare och spara ändringar.Back: Uppmanar dig att spara ändringarna innan du återgår till den föregående skärmen.  • Välj Save för att göra uppgifterna tillgängliga för andra program.

  • Välj Discard för att kassera uppgifterna.

  • Välj Cancel för att stanna kvar på Viewer-sidan.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08