Viewer

Table of Contents

Cum efectuați calibrarea

Etapă

1.

Selectați Calibrate pentru a activa funcția.

2.

Repoziționați și redimensionați cercul pentru ca acesta să corespundă markerului conform indicațiilor. Redimensionați-l apăsând și trăgând de marginile acestuia.

3.

Selectați Enter Diameter Here și introduceți dimensiunile corecte ale markerului dvs. în fereastra de dialog.

4.

Selectați OK.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28