Viewer

Table of Contents

Cum comutați pozițiile modurilor de vizualizare

Etapă

Selectați și mențineți apăsat un mod de vizualizare, iar apoi eliberați-l în locația dorită.

Cele două moduri de vizualizare își schimbă poziția între ele.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28