Viewer

Table of Contents

Cum accesați modul de vizualizare pentru ficat

Etapă

1.

Selectați Add View.

2.

Selectați Basic > Other.

3.

Selectați Other Views > Liver.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28