Viewer

Table of Contents

Cum să redefiniți orientarea pacientuluiEtapă

1.

Selectați Align.

2.

Rotiți și/sau panoramați imaginea astfel încât markerii orientării din modul de vizualizare să se alinieze cu orientarea reală a pacientului.

Pentru a compara și verifica aliniamentul orientării puteți utiliza și alte moduri de vizualizare deschise.

Avertisment
Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28