Viewer

Table of Contents

Cum să utilizați resetarea 3D

Etapă

Reset 3D: resetează toate modificările efectuate cu funcția selectată.

Dacă nu este selectată nicio funcție, puteți apăsa pe Reset 3D pentru a readuce modul de vizualizare 3D la calculul original.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28