Viewer

Table of Contents

Cum selectați o regiune de interes

Etapă

1.

Selectați Select ROI.

2.

Trageți cursorul pe diagonală peste zona aleasă.

Pe baza diagonalei, se creează un cadru de selecție.

3.

Eliberați cursorul.

Software-ul selectează regiunea de interes și mărește imaginea acesteia.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28