Viewer

Table of Contents

Cum să măsurați unghiuri



Etapă

1.

Selectați Angle.

2.

Selectați un punct din imagine.

Pe ecran se afișează un unghi.

3.

Repoziționați punctele după cum este necesar selectând și trăgând de acestea.

Se calculează și se afișează unghiul dintre punctele selectate.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28