Viewer

Table of Contents

Măsurarea unghiurilor

Informații generale

Funcția Angle vă permite să măsurați unghiul dintre oricare trei puncte din același plan.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28