Viewer

Table of Contents

Cum să reglați pragul

Etapă

1.

Selectați Threshold.

2.

Trageți pentru a regla pragul:

  • Trageți la stânga sau în sus pentru creștere
  • Trageți la dreapta sau în jos pentru reducere

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28