Viewer

Table of Contents

Rozpoczynanie pracy

Wstęp

Oprogramowanie Viewer służy do wielu zastosowań. Na przykład do:

  • oglądania obrazów medycznych i planów leczenia firmy Brainlab
  • porównywania zestawów obrazów z wielu badań
  • wykonywania funkcji okienkowania i pomiaru

Otwieranie Viewer

Instalacja lokalna: Otworzyć Viewer przez Content Manager w Origin Data Management. To pozwoli uzyskać dostęp do plików pacjentów i korzystać z oprogramowania firmy Brainlab.

Przeglądarka internetowa: Otworzyć Viewer za pomocą oprogramowania Origin Data Management, które umożliwia dostęp do plików pacjentów i pozwala korzystać z oprogramowania firmy Brainlab.

Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Origin Data Management.

Układ ekranuUkład ekranu wyświetla dane obok siebie, dzięki czemu użytkownik może je porównywać.

Nr

Strefa

Objaśnienie

Menu główne

Menu dostępnych funkcji.

Wybrany widok

W wybranym widoku nazwa serii obrazów i ikony są podświetlone.

Główne przyciski

Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić funkcję.

Przycisk

FunkcjaHome: powrót do strony startowej. Wszystkie zmiany (np. wybrany zestaw obrazów, okienkowanie, trajektorie, pomiary, kadrowanie ramek, progi 3D) są automatycznie udostępniane innym aplikacjom.Data: otwiera menu służące do ukrywania/wyświetlania danych.Imię i nazwisko oraz identyfikator pacjenta: wybranie tej opcji pozwala wrócić do okna wyboru pacjenta w celu zmiany wybranego pacjenta lub danych.Menu View: opcje wyświetlania obrazu.Menu Measure: opcje pomiaru obrazu (kąty, odległości itd.) oraz adnotacje.


Menu 3D Options: tworzenie wizualizacji trójwymiarowych, kadrowanie obrazu i wybieranie obszaru zainteresowania. Można także połączyć się z funkcjami związanymi z rzeczywistością mieszaną.Menu Comparison: wyświetlanie porównania obiektów Brainlab, jeśli występują w zestawie obrazów.


Done: kontynuacja i zapisanie danych.Back: monituje o zapisanie zmian przed powrotem do poprzedniego ekranu.  • Należy wybrać Save, aby dane były dostępne dla innych aplikacji.

  • Należy wybrać Discard, aby porzucić dane.

  • Należy wybrać Cancel, aby pozostać na karcie Viewer.

Nr art.: 60919-95PL

Date of issue: 2020-05-08