Viewer

Table of Contents

Spinaalinen asetteluSpine (Selkäranka)-asetteluun sisältyy viisi standardinäkymää, joissa käytetään yhtä tietojoukkoa. Voit muuttaa näytettyjen nikamanäkymien määrää More (Lisää) – ja Fewer (Vähemmän) -toiminnoilla Vertebra View (Nikamanäkym.) -näkymissä. Vasemmanpuoleisessa näkymäportissa esitetään leikkeen sijoitus, joka näytetään muissa näkymissä. Kohdistusta voidaan säätää vetämällä keltaisia markkereita .

Nro

Kuvaus

Leikemarkkerit.

Sagittaalinen näkymä selkärangasta ja sen nikamista. Lisäksi näytetään muissa näkymissä esitettävät leikkeet. Nämä leikkeet voidaan sijoittaa uudelleen.

Yksittäisten leikkeiden aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä.

Valitse Fewer (Vähemmän), jos haluat nähdä vähemmän nikamanäkymiä.

Valitse More (Lisää), jos haluat nähdä enemmän nikamanäkymiä.

Yksittäisten leikkeiden aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08