Viewer

Table of Contents

Vuorovaikutuksessa 2D-näkymien kanssa

Käytä seuraavia toimintoja 2D-näkymän navigointiin tai säätämiseen. Voit aktivoida painikkeen osoittamalla virtuaalisella osoittimella kyseistä vaihtoehtoa ja vetämällä laukaisimesta. Valittu painike muuttuu siniseksi.

VaihtoehtoKuvaus


Valitsemalla voit aktivoida panoroinnin, selauksen ja zoomauksen kosketuslevyn avulla.

  • Panoroi: Vedä kuva haluamaasi kohtaan tai keskitä kuva kyseiseen kohtaan painamalla sitä
  • Selaa: Pyyhkäise oikealle siirtyäksesi eteenpäin joukossa ja vasemmalle siirtyäksesi taaksepäin joukossa
  • Zoomaa: Pyyhkäise laukaisinta pidellen ylös loitontaaksesi ja alas lähentääksesi


Valitsemalla voit säätää ikkunointia käyttämällä koko ohjausta kahvana.


Voit sijoittaa tekstietikettejä kuvaan valitsemalla Point (Piste) ja asemoimalla uudelleen vetämällä kohteet haluttuun sijaintiin.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08