Viewer

Table of Contents

Asemien vaihtaminen

Toimenpiteet

Valitse näkymä, pidä valintaa painettuna ja vapauta näkymä sitten halutussa sijainnissa.

Kahden näkymän asemat vaihdetaan.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08