Viewer

Table of Contents

Probe’s Eye -näkymän aktivointi

Magic Leap -ohjauksen puskurin avulla voit avata Probe’s Eye -näkymän.

Toimenpiteet

1.

Varmista, että 3D-rekonstruktio on käytettävissä yhdistellyssä todellisuudessa.

2.

Osoita virtuaalisella osoittimella näkymää paikassa ja kulmassa, joka on sama kuin haluttu tarkastelusuunta.

3.

Paina puskuria.

Probe’s Eye -näkymä ja kaksi Inline-näkymää avautuvat 3D-tilavuusrekonstruktion sisällä.

4.

Paina puskuria uudelleen.

Probe’s Eye– ja Inline-näkymät näytetään nyt 3D-tilavuusrekonstruktion oikealla puolella.

Käytä kosketuslevyä tarkastelusuuntaa pitkin ja/tai kierrä rekonstruktiota, jotta Probe’s Eye– ja Inline-näkymiä voidaan tarkastella paremmin.

5.

Paina puskuria kolmannen kerran Probe’s Eye– ja Inline-näkymien sulkemiseksi.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08