Viewer

Table of Contents

Potilaan suuntauksen uudelleenmäärittäminenToimenpiteet

1.

Valitse Align (Tasaa).

2.

Kierrä ja/tai panoroi kuvaa niin, että näkymän suuntausmarkkerit kohdistuvat potilaan todellisen suuntauksen kanssa.

Muiden avoimena olevien näkymien avulla suuntauksen kohdistusta voidaan verrata ja tarkistaa.

Varoitus
Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08