Viewer

Table of Contents

Rekonstruktionäkymät

Tietoa rekonstruktionäkymistä

Viewerin avulla voit tarkastella rekonstruktioita jo valittujen kuvien lisäksi. Rekonstruktionäkymät linkitetään alkuperäiseen kuvajoukkoon (l. yhdessä näkymässä tehdyt muutokset vaikuttavat myös muihin).

Alkuperäistä kuvajoukkoa voidaan tarkastella samanaikaisesti enintään kolmen rekonstruktiotyypin kanssa. Jonkin rekonstruktiokuvakkeen valitseminen näyttää kyseisen rekonstruktion.

Rekonstruktion valitseminen

Valitse rekonstruktiopainike tai Add View (Lisää näkymä) , jos haluat avata valintaikkunan . Täältä voit avata yksittäiset rekonstruktiovaihtoehdot. Rekonstruktiovalinnassa näytetään saatavilla olevien näkymien symbolikuvakkeita.Nro

 

Rekonstruktiopainike.

Add View (Lisää näkymä).

Standard (Standardi) sisältää joukon yleisemmin käytettäviä rekonstruktioita.

Other (Muu) sisältää lisärekonstruktioita.

Rekonstruktion valintaikkuna.

Slice (Leike) on alkuperäinen kuvajoukko, ei rekonstruktio.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08