Viewer

Table of Contents

2D-työkaluvinkit – ikkunointi on aktivoitu

Kun navigointivaihtoehto Windowing (Ikkunointi) aktivoidaan 2D-näytössä ja kun virtuaalisella osoittimella osoitetaan jotain kohtaa 2D-näkymässä, seuraava työkaluvinkki tulee näkyviin.

TyökaluvinkkivaihtoehtoKuvaus
Trigger

Sovella ikkunointia laukaisimella ja siirtämällä koko ohjausta vasemmalle/oikealle ja ylös/alas.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08