Viewer

Table of Contents

Potilaan suuntauksen uudelleenmääritys

Tietoa potilaan suuntauksen uudelleenmäärityksestä

Align (Tasaa)-toiminnon avulla voit määrittää potilaan suuntauksen uudelleen kuvajoukossa.

Jos potilas esimerkiksi kuvattiin aksiaalisessa asennossa (päin- tai selinmakuulla) mutta pää kallistettuna, kuvaustietojen merkinnät eivät vastaa suuntausta. Voit korjata tämän kohdistamalla tiedot niin, että ne vastaavat kulloisenkin näkymän merkintöjä.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08