Viewer

Table of Contents

Avointen kulmien mittaaminen

Open Angle (Avoin kulma) -toiminnon avulla voit mitata kahden kohdetason välisen kulman.Toimenpiteet

1.

Valitse Open Angle (Avoin kulma).

2.

Valitse piste kuvassa.

Näyttöön tulee kaksi viivaa.

3.

Aseta viivat haluamallasi tavalla valitsemalla niiden päätepisteet ja vetämällä niitä.

Viivojen välinen kulma lasketaan ja näytetään.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08