Viewer

Table of Contents

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

 • Brainlab® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

 • iHelp® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

 • Android™ on Google Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki.
 • MacOS®, Safari® ja iPad® ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Magic Leap™, Magic Leap One™, Lumin SDK™ ja Magic Leap -kuvake ovat Magic Leap, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.
 • Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Mozilla Firefox® on Mozilla Foundationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on alla:

Lisäkuittaukset

 • Stepanov ja McJones, ”Elements of Programming” -lisenssi:
  • Tekijänoikeus© 2009 Alexander Stepanov ja Paul McJones
  • Lupa käyttää, kopioida, muokata, levittää ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen asiakirjoja mihin tahansa käyttötarkoitukseen myönnetään veloituksetta edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeusilmoitus esitetään kaikissa jäljennöksissä ja että sekä tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus esitetään tukiasiakirjoissa. Tekijät eivät esitä väitteitä tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Se tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan” ilman nimenomaisia tai hiljaisia takuita.
  • Algoritmit Alexander Stepanovin ja Paul McJonesin Elements of Programming -teoksesta, Addison-Wesley Professional, 2009
 • SGI C++ -standardimallikirjaston lisenssi:
  • Tekijänoikeus© 1994 Hewlett-Packard Company
  • Lupa käyttää, kopioida, muokata, levittää ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen asiakirjoja mihin tahansa käyttötarkoitukseen myönnetään veloituksetta edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeusilmoitus esitetään kaikissa jäljennöksissä ja että sekä tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus esitetään tukiasiakirjoissa. Hewlett-Packard Company ei esitä väitteitä tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Se tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan” ilman nimenomaisia tai hiljaisia takuita.
 • Tekijänoikeus© 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
  • Lupa käyttää, kopioida, muokata, levittää ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen asiakirjoja mihin tahansa käyttötarkoitukseen myönnetään veloituksetta edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeusilmoitus esitetään kaikissa jäljennöksissä ja että sekä tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus esitetään tukiasiakirjoissa. Silicon Graphics ei esitä väitteitä tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen. Se tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan” ilman nimenomaisia tai hiljaisia takuita.

CE-merkintäCE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

Viewer on lääkintälaitedirektiivissä vahvistettujen sääntöjen mukaan luokan Im tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07