Viewer

Table of Contents

Etäisyyksien mittaaminenDistance-toiminnon avulla voit mitata kahden pisteen välisen etäisyyden kuvassa.

Toimenpiteet

1.

Valitse Distance.

2.

Valitse mikä tahansa kohta kuvassa.

Näyttöön tulee viiva.

3.

Aseta viiva haluamallasi tavalla valitsemalla sen päätepisteet ja vetämällä niitä.

Valittujen pisteiden välinen etäisyys lasketaan ja näytetään millimetreinä.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07