Viewer

Table of Contents

2D-työkaluvinkit – nurkan osoittaminen

Kun laserilla osoitetaan nurkkaa 2D-näytöllä, näytetään seuraavat työkaluvinkit.

TyökaluvinkkivaihtoehtoKuvaus
Trigger

2D-näkymäalueen mittakaavakoko

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07