Viewer

Table of Contents

Kohdealueen valitseminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Select ROI.

2.

Vedä viistosti valitun alueen yli.

Valintakehys luodaan lävistäjän mukaan.

3.

Vapauta painike.

Ohjelmistossa valitaan ROI ja siihen zoomataan.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07