Viewer

Table of Contents

Tarkastelutoiminnot

Painike

KäyttöReset: kaikkien leikkeiden palautus alkuperäisiin näyttöasetuksiin.Linked View: linkittää useita näytöllä olevia kuvajoukkoja.Presets: valitsee TT-ikkunoinnin esiasetukset.Windowing: kirkkauden (ylös ja alas) ja kontrastin (vasemmalle ja oikealle) säätö.Slices: säätää näytettävien leikkeiden määrää.Thickness: leikkeen paksuuden säätäminen.Align: voit säätää kuvaustietojen suuntausta.Flip: vedä siirrettävän kuvan poikki:

  • pystysuoraan, jos haluat kääntää kuvaa ylös-/alaspäin
  • vaakasuoraan, jos haluat kääntää kuvaa oikealle/vasemmalle.


Screenshot: näyttökuvan ottaminen nykyisestä näytöstä.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07