Viewer

Table of Contents

Perustarkastelupainikkeet

Perustarkastelupainikkeet ovat aina käytettävissä Viewerissä.

Painike

KäyttöScroll:

  • Voit suorittaa siirron eteenpäin joukon halki vetämällä oikealle tai alas
  • Voit suorittaa siirron taaksepäin joukon halki vetämällä vasemmalle tai ylös


Rotate: 3D-rekonstruktion kiertoZoom:

  • Loitonna vetämällä ylös
  • Lähennä vetämällä alas


Pan: vedä kuva haluamaasi kohtaan tai keskitä kuva kyseiseen kohtaan painamalla sitä.Add View: avaa rekonstruktiovalinnan.Avaa rekonstruktiovalinnan.

Valitun kuvan suurentaminen/pienentäminen.Sulkee valitun kuvan.Näkymässä olevilla nuolilla voidaan selata kuvaleikkeitä.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07