Viewer

Table of Contents

Kulmien mittaaminenAngle-toiminnon avulla voit mitata minkä tahansa kolmen samalla tasolla olevan pisteen kulman.

Toimenpiteet

1.

Valitse Angle.

2.

Valitse piste kuvassa.

Näyttöön tulee kulma.

3.

Aseta pisteet haluamallasi tavalla valitsemalla ne ja vetämällä niitä.

Valittujen pisteiden välinen kulma lasketaan ja näytetään.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07