Viewer

Table of Contents

Probe’s Eye -näkymäNroKuvaus

Potilaskuvajoukon 3D-rekonstruktio

Kulloinenkin tarkennustaso

Probe’s Eye -näkymä

2D Inline-näkymä

2D Inline-näkymä

Tarkastelusuunta

Probe’s Eye -näkymä ja kaksi siihen liittyvää Inline-näkymää ovat saatavissa ainoastaan yhdistellyssä 3D-todellisuudessa (l. niitä ei voida tarkastella näytöllä). Probe’s Eye -näkymässä esitetään rekonstruktio potilaskuvajoukosta kulloisellakin tarkennustasolla , ja se heijastaa skannaustietoja keltaisella laserviivalla kulkien 3D-näkymän poikki vasemmalla.

Voit avata Probe’s Eye -näkymän osoittamalla laserilla näkymää, joka on samassa paikassa ja kulmassa, johon haluat luoda Probe’s Eye -näkymän. Sen jälkeen voit tarkastella ja selata kuvatietoja 2D-kentässä suhteessa 3D-tilavuusesityksen vieressä olevaan tarkastelusuuntaan.

Kaksi 2D Inline -näkymää, ja , ovat kohtisuorassa Probe’s Eye -näkymään nähden ja avautuvat samaan aikaan kuin Probe’s Eye -näkymä. Ne ovat näkyvissä vain, kun käyttäjä on lähes kohtisuorassa kulmassa 3D-rekonstruktioon nähden.

Näytettävä tarkastelusuunta esitetään keltaisella 3D-tilavuusrekonstruktiossa .

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07