Viewer

Table of Contents

Rekonstruktioiden valitseminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Add View tai Rekonstruktiot-painike.

Rekonstruktiovalintaikkuna avataan.

2.

Valitse haluamasi näkymä symboleiden avulla.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07