Viewer

Table of Contents

Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen käyttö.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita, joita on käytettävä varoen.

Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:

  • lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
  • voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

KäyttöohjeSisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

  • Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnista
  • Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
  • Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat

Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet

Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloinnista

Järjestelmän käyttöohje

Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje

Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja tekninen käyttöohjeYhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisällön
Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07