Viewer

Table of Contents

Tietoa yhdistellystä todellisuudesta

TaustatietojaViewer tarjoaa Magic Leap -laitteiden käyttäjille ainutlaatuisia tilaisuuksia potilastietoihin tutustumiseen. Viewer ja Magic Leap toimivat yhdessä saadakseen aikaan kokemuksen yhdistellystä todellisuudesta, jossa aidot ympäristöt yhdistyvät virtuaalisiin objekteihin. Tarkastele näitä virtuaalisia objekteja 2D- ja 3D-näkymässä tai tee yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa.

Tarkastele kuvajoukkoja 2D-näkymässä ja suorita ikkunointi tai muita kuvankäsittelyn perustoimintoja.

Kierrä, zoomaa ja asemoi 3D-kuvajoukkoja, jotta kohdealue esitetään optimaalisesti.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07