DICOM Viewer

Ohjelmiston yleiskuvaus

Yleistä tietoa

DICOM Viewer -sovelluksessa voidaan esimerkiksi:

  • tarkastella lääketieteellisiä kuvia ja Brainlabin hoitosuunnitelmia
  • verrata useiden tutkimusten kuvajoukkoja
  • suorittaa ikkunointi- ja mittaustoimintoja.

DICOM Viewerin avaaminen

DICOM Viewer on avattava Content Managerin kautta, jolloin voit käyttää potilastietoja ja Brainlabin ohjelmistoa.

Valitse Patient Selection -ohjelmiston avulla potilas ja halutut tiedot tarkastelua varten.

Lisätietoja saat Content Manager– ja Patient Selection -sovelluksen ohjelmiston käyttöohjeesta.

Näytön asettelu

Näytön asettelussa tiedot näytetään rinnakkain, jolloin käyttäjä voi vertailla tietoja.Nro

Alue

Kuvaus

Päävalikko

Käytettävissä olevien toimintojen valikko.

Valittu näkymä

Tiedoston nimi ja kuvakkeet on korostettu valitussa näkymässä.

Pääpainikkeet

Ota toiminto käyttöön painamalla sen painiketta.

Painike

Käyttö

KatsoPalaat takaisin aloitussivulle. Kaikki muutokset (esim. valittu kuvajoukko, ikkunointi, liikeradat, pistemittaukset, rajatut ruudut, 3D-kynnykset) asetetaan automaattisesti saataville muissa sovelluksissa.

Ohjelmiston käyttöohje


Avaa valikon tietojen piilottamista tai näyttämistä varten.

TietovalikkoPotilaan nimi ja tunnus: Valitsemalla tämän voit palata potilasvalintaan tekemään muutoksia valittuun potilaaseen tai tietoihin.

DICOM Viewerin avaaminenView: kuvan näkymäasetukset.

Tietojen tarkasteleminenMeasure: kuvan mittausasetukset (kulmat, etäisyydet jne.) ja huomautukset.

Mittaaminen3D Options: kolmiulotteisten visualisointien luominen, kuvien rajaaminen ja kohdealueen valitseminen.

Kolmiulotteiset asetuksetDone: Jatka ja tallenna muutokset.Back: Kehottaa tallentamaan muutokset ennen edelliseen näyttöön palaamista.  • Voit asettaa tiedot saataville muissa sovelluksissa valitsemalla Save.

  • Voit hylätä tiedot valitsemalla Discard.

  • Voit jäädä DICOM Viewer -sivulle valitsemalla Cancel.

Art. nro: 60915-40FI

Date of publication: 2016-11-03