Viewer

Table of Contents

Käytön aloittaminen

Johdanto

Viewerilla on useita käyttötarkoituksia. Esimerkiksi:

  • tarkastella lääketieteellisiä kuvia ja Brainlabin hoitosuunnitelmia
  • verrata useiden tutkimusten kuvajoukkoja
  • suorittaa ikkunointi- ja mittaustoimintoja.

Viewerin avaaminen

Paikallinen asennus: avaa Viewer Content Managerin kautta Origin Data Managementissa. Näin pääset käyttämään potilastiedostoja ja voit käyttää Brainlab-ohjelmistoa.

Verkkoselain: avaa Viewer Origin Data Managementin kautta, jolloin pääset käyttämään potilastiedostoja ja voit käyttää Brainlab-ohjelmistoa.

Lisätietoja on Origin Data Management -ohjelmiston käyttöohjeessa.

Näytön asetteluNäytön asettelussa tiedot näytetään vierekkäin, jolloin käyttäjä voi vertailla tietoja.

Nro

Alue

Kuvaus

Päävalikko

Käytettävissä olevien toimintojen valikko.

Valittu näkymä

Kuvasarjan nimi ja kuvakkeet korostetaan valitussa näkymässä.

Pääpainikkeet

Ota toiminto käyttöön painamalla sen painiketta.

Painike

KäyttöHome (Koti): palaat takaisin aloitussivulle. Kaikki muutokset (esim. valittu kuvajoukko, ikkunointi, liikeradat, mitat, rajatut ruudut, 3D-raja-arvot) asetetaan automaattisesti saataville muissa sovelluksissa.Data (Tiedot): avaa valikon tietojen piilottamiseksi / näyttämiseksi.Potilaan nimi ja tunnus: valitsemalla tämän voit palata potilasvalintaan tekemään muutoksia valittuun potilaaseen tai tietoihin.View (Näkymä)-valikko: kuvan näkymäasetukset.Measure (Mittaa)-valikko: kuvan mittausasetukset (kulmat, etäisyydet jne.) ja huomautukset.


3D Options (3D-asetukset)-valikko: kolmiulotteisten visualisointien luominen, kuvien rajaaminen ja kohdealueen valitseminen. Voit myös muodostaa yhteyden yhdistellyn todellisuuden ominaisuuksiin.Comparison (Vertailu)-valikko: näytä Brainlab-kohteiden vertailu, kun niitä on kuvajoukossa.


Done (Valmis): jatka ja tallenna muutokset.Back (Takaisin): kehottaa tallentamaan muutokset ennen edelliseen näyttöön palaamista.  • Voit asettaa tiedot saataville muissa sovelluksissa valitsemalla Save.

  • Voit hylätä tiedot valitsemalla Discard (Hylkää).

  • Valitsemalla Cancel (Peruuta) voit jäädä Viewer-sivulle.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08