SmartBrush

Table of Contents

Başlarken

Arka Plan

SmartBrush, anatomik yapıları ve tümörleri daha kolay görselleştirmenize yardımcı olmak için konturlama araçları sağlar.

SmartBrush ile şunları yapabilirsiniz:

  • Etkileşimli olarak hedeflerin taslağını çizme
  • 3D hacimlerin çok yönlü tanımını kolaylaştırma
  • Bir fare tıklamasıyla veya parmak dokunuşuyla konturları genişletme
  • Çizim yaparken birden fazla modaliteyi eşzamanlı olarak göz önünde bulundurma

Veri Seçme

SmartBrush’ı başlatmadan önce Patient Selection içinde hastayı ve gerekli verileri seçin. Daha fazla bilgi için Patient Data Manager Yazılım Kullanım Kılavuzu’na başvurun.

Anormallik Saptama

SmartBrush, sistemde mevcutsa anormallik saptamayı kullanır. Bu, genel bir iş akışında SmartBrush’ın saptanan bir anormalliğe odaklanacağı ve buna yakınlaştırma yapacağı anlamına gelir.

Mak. No. 60919-79TR

Date of issue: 2019-12-05