SmartBrush

Table of Contents

Objecten omkaderen met behulp van Smart BrushOmdat Smart Brush contrastverschillen herkent, kunt u de objecten effectiever omkaderen door te starten bij het laesiemiddelpunt en de Brush vervolgens naar de rand te verplaatsen.

Stap

1.

Centreer en zoom in op het doelgebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.

Selecteer Brush uit het Smart Brush-menu.

3.

Omkader de vorm van de structuur in één reconstructie (bijv. de coronale weergave).

De omkadering volgt de omtrek van het object.

Het gebied dat is omkaderd wordt vastgesteld door grijswaarden en het contrast van het beeld.

4.

Omkader de vorm van de structuur in een andere reconstructie (bijv. de sagittale weergave).

5.

Interpolatie wordt gebruikt om automatisch een 3D-object te creëren.

De software segmenteert alle verbonden pixels met gelijksoortige grijswaarden in het gedefinieerde gebied. Als u een groter gebied omkadert, neemt de potentiële grijswaardeschaal toe.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05