SmartBrush

Table of Contents

Training en documentatie

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik raadt Brainlab aan dat alle gebruikers vóór het in gebruik nemen van het systeem deelnemen aan een trainingsprogramma dat door een Brainlab-medewerker wordt verzorgd.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing

De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven die met zorg moet worden gebruikt.

Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:

  • deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
  • altijd toegang hebben tot deze handleiding.
Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05