SmartBrush

Table of Contents

Volumetrisch rapport

Info over volumetrische rapporten

Een volumetrisch rapport bevat informatie over het volume van een object, de Macdonald-criteria en de evaluatiecriteria voor respons in vaste tumoren (RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Het Macdonald-criterium is een 2D tumorcriterium voor gadoliniumverbeterende T1 gewogen laesies. Het algoritme geeft de langste diameter van het object binnen oorspronkelijke coupes vermengvuldigd met de langste perpendiculaire diameter binnen dezelfde coupe. RECIST is een evaluatiecriterium voor gadoliniumverbeterende T1 gewogen laesies. Het algoritme geeft de langste diameter van het object binnen de oorspronkelijke coupes.

Omgaan met volumetrische informatie

Een volumetrisch rapport:

  • Wordt gecreëerd voor een object en opgeslagen bij het object als u Report selecteert.

  • Blijft geldig zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd.

  • Wordt automatisch bij de patiëntgegevens opgeslagen zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd.
  • Berekent het objectvolume tot op twee decimalen nauwkeurig als dit kleiner is dan 10 cm3. Grotere objecten worden berekend tot op één decimaal nauwkeurig.

De vorm en positie van een object moeten worden gecontroleerd in SmartBrush voordat een rapport wordt aangemaakt. Het rapport zelf bevat alleen informatie over volumetrische metingen.

Waarden die worden berekend op basis van een omkaderd object, zijn afhankelijk van de resolutie van de betreffende beeldset inclusief het object. Houd hier rekening mee als u de berekende waarden gebruikt om beslissingen over de verdere behandeling te nemen.

Rapporten beoordelen en exporteren

Bestaande rapporten kunnen worden beoordeeld met Viewer. Bestaande rapporten kunnen worden opgeslagen/geëxporteerd met de Export-functie van Patient Data Manager.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05