SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush starten en sluiten

De software startenDe software wordt gestart door eerst een patiënt te selecteren en vervolgens SmartBrush te selecteren uit de benodigde workflow op het hoofdscherm van Patient Data Manager (bijv. Cranial > Planning > SmartBrush).

Gebruikelijke workflowopties

Afhankelijk van de procedure moeten de workflowstappen worden gevolgd voor een van de volgende:

  • Algemene procedures-workflow
  • Angio Planning-workflow
  • Spine SRS-workflow
Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05