SmartBrush

Table of Contents

Puntmetingen berekenen

Stap

1.

Selecteer het punt dat u wilt meten.

De intensiteitswaarde en DICOM-coördinaten worden weergegeven.

2.

Sleep het punt om de positie van de meting te wijzigen.

3.

Selecteer het punt opnieuw om de meting te verwijderen.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05