SmartBrush

Table of Contents

Doelgebied

Bij het starten van de applicatie met angiobundels die zijn gecreëerd in Elements Image Fusion Angio wordt automatisch een dialoogvenster voor het definiëren van een doelgebied geopend. Het dialoogvenster kan worden gebruikt om een doelgebied te definiëren (bijv. een nidus) op een paar angiogrammen.Nr.Uitleg

Weergavegebied: er wordt een paar DSA- of CIP-beelden weergegeven.

DSA/CIP besturingselement: hiermee schakelt u tussen DSA– en CIP-weergaven om doelgebieden eenvoudiger te kunnen identificeren.

Werkbalk.

Selecteer Skip om het definiëren van het doelgebied over te slaan en door te gaan met de volgende stap.

Selecteer OK om het doelgebied te behouden en door te gaan met de volgende stap.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05