SmartBrush

Table of Contents

Objecten omkaderen met behulp van Brush 3D

Stap

1.

Centreer en zoom in op het doelgebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.

Selecteer Brush uit het Brush 3D-menu.

3.

Omkader de vorm van de structuur in één reconstructie (bijv. de coronale weergave).

4.

Omkader de vorm van de structuur in een andere reconstructie (bijv. de sagittale weergave).

5.

Interpolatie wordt gebruikt om automatisch een 3D-object te creëren.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05