SmartBrush

Table of Contents

Opties voor drempelsegmentatie

Threshold is een omkaderingsfunctie waarmee u objecten kunt segmenteren op basis van een vast bereik van intensiteitswaarden.

De functie kan worden gebruikt op MR-, CT-, PET-beelden en beelden die zijn gegenereerd met Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis om structuren met contrastversterking weg te nemen, zoals:

  • Botstructuren
  • Bloedvaten
  • Burned-in objecten (bijv. BOLD fMRI, TMS)
  • Activeringshotspot


Opties

ROI

Doelgebied voor toe te passen Threshold. Kan worden ingesteld op:

  • Sphere: maakt gebruik van alle voxels in een door de gebruiker gedefinieerde bol.
  • Full Volume: maakt gebruik van de gehele beeldset.
  • Elk gesegmenteerde object dat beschikbaar is.

Threshold-intensiteitsschuifbalk: hiermee wordt het intensiteitsbereik aangepast dat wordt gebruikt voor segmentatie.

Components:

  • Kan worden gebruikt om het aantal onafhankelijke componenten of voxeleilanden in te stellen waarin de segmentatie resulteert.
  • Stel in op 1 om alleen het grootste voxeleiland te gebruiken.
  • Stel in op All om alle voxeleilanden te gebruiken.

Selecteer Apply om het object te segmenteren op basis van de waarden in de besturingselementen.

Voorbeeld van drempelgebaseerde segmentatie van 3D DSA-beeldgegevens met contrastversterking: Scheiding van vasculaire structuur met Sphere-doelgebied.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05