SmartBrush

Table of Contents

Spine-weergaveSpine-weergave toont:

  • Een 3D-reconstructie van de ruggenwervels .
  • Een 3D-reconstructie van de wervelsectoren .
  • ACS-weergaven van het geselecteerde beeldset .
  • Een tweede beeldset in axiale, coronale of sagittale oriëntatie .

Gebruik de pijltjes om de oriëntatie van de ACS-weergave en tweede beeldset te wisselen.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05