SmartBrush

Table of Contents

Afstandsmetingen berekenen

Stap

1.

Selecteer een eerste punt.

2.

Selecteer een tweede punt.

De intenstiteitswaarde en DICOM-coördinaten voor het tweede punt worden weergegeven samen met de afstand.

3.

Selecteer en versleep een punt om de meting aan te passen.

4.

Selecteer een punt om het te verwijderen.

Afstandsmetingen hoeven niet in hetzelfde vlak te worden uitgevoerd. Als een deel van de meetlijn boven de coupe ligt, wordt de lijn weergegeven in twee verschillende tinten geel. Het heldergele deel is het deel dat boven de coupe ligt.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05