SmartBrush

Table of Contents

Objecteigenschappen aanpassen

Stap

1.

Selecteer het pijltje om het menu Objects te openen.

2.

Selecteer het betreffende object uit de lijst.

3.

Bewerk de eigenschappen als nodig.

De volgende eigenschappen kunnen worden bewerkt:

  • Name: Voer een naam voor het object in.
  • Type: Kies een objecttype uit het vervolgkeuzemenu.
  • Role: Kies een rolkenmerk uit het vervolgkeuzemenu.
  • Comment: Voeg indien van toepassing opmerkingen toe.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05